044-715 63 | mobil 0706-71 05 05 linda@damshopen.se


Vi har öppet i Sjöbodens i Åhus

22/6 – 18/8 2024. alla 7 dagar i veckan, kl 11-17

Välkomna!

 

Sjöbodens kläder ligger i båthamnen på Gamla Skeppsbron 2, 291 32 Åhus.
Vi finns på bryggan tvärsöver Pråmen.

Varmt välkomna!

Intervju publicerad i Kristianstadsjournalen